My-friends.be

Change Font Size

Change Screen

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Meetchum

Wil je je bedrijf een eigen stijl geven, wil je een unieke website of wil je gewoon starten met een eigen logo voor je zaak. Neem eens een kijkje op de website van Meetchum, een vernieuwend bedrijf dat al jou grafisch en media werk zal tot leven roepen.

Uw Vakman

Uw Vakman, alle informatie over bouwen en verbouwen Uw Vakman is dé site waar alle gespecialiseerde vakmannen samen opgelijst staan. Bovendien staat er heel wat informatie over bouwen en verbouwen op uitgelegd. Een pure bron van informatie. www.uw-vakman.be

Uw Wereldjob

Uw Wereldjob Altijd al gedroomd van een top job in het buitenland. Kijk dan snel op www.uw-wereldjob.be. Dé site met enorm veel informatie en een bijzonder groot aanbod van top-vacatures van over de hele wereld. www.uw-wereldjob.be

Uw Advertentie hier?

Vragen over My Friends? Uw advertentie in deze balk van My-Friends? Contacteer ons via info@my-friends.be met je idee, voorstel en we bezorgen jou de mogelijkheden. Onze website trekt dagelijks 100-en bezoekers op zoek naar informatie over sociale media. www.my-friends.be

Disclaimer

Dit is een website van
Condro Media Group

1. Gebruik
- uw ip adres als u een bezoek brengt aan my-friends.be
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst/deelneemt aan ons forum/… op my-friends.Be
- all link informatie afkomstig van partner pagina’s
- alle pagina’s die u bezocht hebt op my-friends.be
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt

Condro Media gebruikt deze informatie voor:
- voor intern gebruik
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
- voor email campagnes
- voor allerlei commerciële doeleinden

2. Eigendomsrecht

Ook de afbeeldingen, de foto’s, de teksten, de animaties, gegevens, muziek etc. zijn beschermd door het Auteursrecht op de intellectuele eigendom. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van my-friends.be en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van my-friends.be in een (electronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Condro Media Group de exclusieve en kosteloze toestemming om het te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op my-friends.be als in een of meerdere magazines of producten die door Condro Media worden uitgegeven.

Condro Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten etc. vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker die ze gepost heeft. Door het plaatsen van bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden wordt u geacht de volledige beschikking te hebben over de rechten (auteursrechten, recht van afbeelding,...), en op geen enkele wijze jegens derden onrechtmatig te handelen of inbreuken te plegen op de goede zeden of enige andere wettelijke bepaling. Bijgevolg vrijwaart u Condro Media Group tegen alle vorderingen die derden tegen haar zouden instellen wegens de reproductie van deze gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen van my-friends.be. Condro Media Group kan door de gebruiker en/of derden niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.) door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van my-friends.be, m.i.v. al haar onderdelen.

Condro Media Group levert alle inspanningen naar mogelijkheid om my-friends.be op ieder ogenblik toegankelijk te houden voor een normaal aantal gebruikers. Evenwel kan Condro Media Group niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, vertragingen, storingen of onbereikbaarheid. Bovendien heeft Condro Media Group het recht my-friends.be of gedeelten daarvan op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies en/of schade van welke aard ook.

Condro Media Group streeft ernaar om de inhoud van my-friends.be volledig, actueel en accuraat te houden en behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op elk moment te wijzigen. Evenwel kan zij geen enkele waarborg geven aangaande de correctheid van de gepubliceerde gegevens en/of informatie, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis daarvan of die anderszins zou voortvloeien uit het gebruik van my-friends.be.

Het versturen van gegevens gebeurt steeds op eigen risico. Condro Media Group levert alle inspanningen naar vermogen om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens beveiligd is, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij.

Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan de geldigheid der andere bepalingen niet aan. De nietige bepaling of bepalingen zal/zullen vervangen worden door een geldig beding dat dezelfde wil en dezelfde geest weergeeft.

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van my-friends.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Zoek je eigen taal!

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Navigation

You are here

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Who's new

  • Esther de Ruijter
  • frederique.ecarnot
  • Nathalie
  • Lena Vanderbruggen
  • theowolfs

Uw advertentie hier...

Vragen over My Friends? Uw advertentie in deze balk van My-Friends? Contacteer ons via info@my-friends.be www.my-friends.be

Wist u dat...

Wist u dat My-Friends reeds meer dan 7000 leden kent die dagdagelijks onze website bezoeken voor tips en uitleg rond social media zoals FaceBook, Netlog, Twitter...

Word lid!

 Wil je zelf ook deel uitmaken van onze website, scrijf je dan snel in en word lid van deze grote community op het internet: klik HIER om je lid te maken